Video: 696

Bijdrager:

Redactie EiB

Jaar: 2002

Locatie: Geen locatie beschikbaar.


Video omschrijving

Ze zeggen dat in de Zeggen

De Urkhovense Zeggen/Varkensputten Het natuurgebied 'de Urkhovense Zeggen' ligt (ingeklemd) tussen het Eindhovens kanaal en de Collse Watermolen, terwijl de zogenaamde Varkensputten te vinden zijn tussen de molen en de spoorlijn naar Helmond. De Kleine Dommel stroomt er doorheen resp. langsaf. De Collse Watermolen is een kostbaar cultuurmonument. De zogenaamde korenmolen is nog in bedrijf. Er wordt veel 'gezegd' over 'de Zeggen'. Het landschappelijk karakter wordt bepaald door broekbosjes, struwelen, open water en vochtig rietland met markante wilgenkoepels. Kleinschalige akkerlandjes verhogen de aantrekkelijkheid in grote mate. Het gebied scoort, in vergelijking tot andere natuurgebieden in Nederland, floristisch gezien erg hoog, nl. van goed tot uitstekend. Door de grote verscheidenheid aan biotopen kunnen jaarlijks zo'n honderd verschillende vogelsoorten, op de een of andere manier, het gebied gebruiken. De video kwam tot stand dankzij de samenwerking van de Eindhovense Video Amateur Club (EVAC) en het I.V.N. afdeling Eindhoven.

Deze foto is geplaatst op: 07 oktober 2016

Uw reacties

Ondanks een wat haperende geluid- en beeldkwaliteit een mooie reportage van dit prachtige natuurgebied. De grote verscheidenheid komt zeer goed aan bod.

Toegevoegd door: Ludo Lauwen op 26 november 2016

De samenstelling en regie van deze film was in handen van de in september 2015 overleden natuurfilmer/fotograaf Loek Ketelaars. Loek was een levende encyclopedie op natuurgebied die enorm veel betekend heeft voor onze tuin zoals wij als Tongelrese mensen de Urkhovense Zeggen vaak noemen.

Toegevoegd door: Jan Wijn op 29 december 2016