ANBI Gegevens

Naam:
Stichting Eindhoven in Beeld

Fiscaal nummer:
818198709

Contactgegevens:
Stichting Eindhoven in Beeld
Gasfabriek 4
5613 CM   Eindhoven
Tel. 040 2116072
E-mail: secretariaat@eindhoveninbeeld.com

Bestuur:
Stephen Goth, voorzitter
Huub Jacobs, vicevoorzitter
Harm de Vries, secretaris
Theo Loeffen, penningmeester
Hans Holman, bestuurslid

Beleidsplan:
Voor beleidsplan Klik hier

Beloningsbeleid:
De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.
De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

De stichting heeft ten doel
:
Het met behulp van beeld- en/of geluidsmateriaal inzichtelijk maken van het verleden en heden van de stad Eindhoven, en het bevorderen van de belangstelling hiervoor, dit in de meest ruime zin van het woord.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Voor secretarieel jaarverslag Klik hier

Financiële verantwoording:
Voor financieel overzicht Klik hier